تبلیغات
تراوین - تراوین - آموزش بازی با رومن در 40 روز اول بازی تراوین
تراوین تراوین _ اسکریپت _ با سرعت بالا _ آموزش
آموزش بازی با رومن در 40 روز اول بازی تراوین نویسنده : محمد خ
سلام بچه ها 
امروز واستون یه پست باحال اوردم که توش آموزش میده چطوری با رومن بازی کنید و خیلی خوب پیشرفت کنید
. هفته ی دوم بازی تراوین را شروع کنید.
2. گلد = 600 تا اول بازی بخرید.
3. چندین اکانت بسازید... اکانتی که نزدیک ترین به 150% یا 125% دهکده ی 15 گندمی بود را انتخاب کنید و ادامه دهید.
4. انجام دادن وظایف : تا انتخاب نظامی یا اقتصادی ... نظامی را انتخاب میکنید... و 2 لژیون میسازید... و وظایف را دیگر ادامه نمیدهید.
5. جایزه ساخت 2 لژیون را میگیرید و 3 لژیون دیگر میسازید. 5 لژیون شد.
6. با لژیون ها غارت میکنید... لژیون را به 10 برسانید.
دقت کنید به هیچ عنوان نباید کشته دهید.. به جمعیت های 2 و 4 و 6 حمله کنید.
زمان آزاد شدن حمله ی تمام 21×21 خود را لینک کنید و بزارید در قسمت تنظیمات اکانت خود.
مثلا : اسم : فردا ساعت 15:30:41 لینک : -------------------------------------------
در اردوگاه بروید . لشگرکشی . مختصات شهر را بنویسید.. حمله را بزنید .. مینویسد چه تاریخی و
چه زمانی آزاد میشود. 
7. لژیون 10 : بازار بسازید.. در بازار شروع به فروش گندم کنید..
به این شکلی که توضیح میدم.
مثال : شما 200 چوب / 150 خشت / 100 آهن / 250 گندم دارید.
همه ی منابع را تعدیل کنید به گندم.
میشود : 700 گندم. 
500 گندم را در بازار 1 به 2 میفروشید... مثلا 500 گندم به 1000 آهن.
به عبارتی یک غارت هم اینجوری دارید.
8. از این به بعد کار شما میشود. ( به ترتیب ) 
- ساخت لژیون
- ارتقا سرباز خانه ( تا سطح 7 کافی میباشد)
- فروش در بازار( زمانی که بیشتر از 2 ساعت داشتید لژیون میساختید در بازار گندم بفروشید)
- ارتقا گندم زار

9. تا 3 روز به آخر هفته کار شما 4 مورد بالا میباشد.
10. روز 4 : باید حداقل 80 لژیون داشته باشید. 
11. روز 5 : شما به ارتقا منابع میپردازید ( 80 % منابع غارت به ارتقا منابع چوب / خشت / آهن ... 20% به ساخت لژیون )
12. روز 6 : مانند روز 5 ... دقت کنید 21 × 21 خود را 24 ساعته غارت کنید. ( نزارید کس دیگه ای آن را غارت کند)
13. روز 7 : روز آخر میباشد... منابع شما باید 4 یا 5 باشد (حداقل) و لژیون شما باید 120 باشد. (حداقل)(وظایف کاردان هم تمام شده باشد)
برای گرفت مدال پیشرفت کننده ها تلاش میکنید. برای ساخت شوالیه برید و ساختمان های مربوط به شوالیه را بسازید... به هیچ عنوان لژیون در روز آخر نسازید. ساختمان ها : دارلفنون . سرباز خانه . اصطبل و .... اگر میتوانید مدال بگیرید .. بازار . سفارت .. زره سازی .. اسلحه سازی و کمترین هزینه و بیشترین جمعیت را در ساختمان ها انتخاب کنید. ( مدال را تبریک میگویم )
14. لژیون را به 200 برسانید...
15. منابع را ارتقا بدهید. ( دیگر لژیون نسازید)
16. همه را 8 کنید .. یکی را 10 کنید... کارخانه ی منبع مورد نظرتان را بسازید ( منبعی که 10 شده است) جشن نگیرید.
17. اقامتگاه را 10 کنید.. 3 مهاجر را بسازید.
18. شهر 2 را 15 گندمی بگیرید. 
19. تمام منابعی که بدست میاورید از غارت و تولیدات شهر یک را به شهر 15 گندمی بفرستید و گندم زار ارتقا دهید. دقت کنید در شهر 15 گندمیتان فقط ساختمان اصلی / بازار / انبار و انبار غذا داشته باشید.
20. موارد مهم ... شاید فراموشتان شود. غارت 24 ساعته باید باشد.. لژیون 200 تا نه بیشتر نه کمتر شود.
و در بازار همیشه به فروش همراه سود منابع بپردازید.
21. سطح منابع 15 گندمی و کار خانه های آن ها را برای شما مینویسم ... دقیقا به همین شکل جلو بروید.

4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-5-5 آسیاب سطح 1
5-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 آسیاب سطح 2
6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 آسیاب سطح 3
7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-8-8-8-10 آسیاب سطح 4 / آسیاب سطح 5 / نانوایی سطح 1 و2
7-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-10 نانوایی سطح 3
9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-10 نانوایی سطح 4

تولید شما 3900 میباشد .. که تعدیل میکنید به منابع.. 
یعنی تولید هر منبع شما در ساعت 1333 میباشد (غیر از تولیدات شهر یک)

22. در اینجا صبر میکنید... 2 نکته ی خیلی مهم : شما در دهکده ی 15 گندمی به هیچ عنوان ساختمان سازی نمیکنید... و فقط و فقط انبار و بازار (برای فروش همراه سود) و انبار غذا میسازید و ارتقا میدهید.. سطح انبار غذا باید 3 برابر انبار معمولی باشد و این نسبت را حفظ کنید...( حداقل)
مثال : انبار شما 4000 پس انبار 11800
23. اگر میخواهید قهرمان شما شوالیه باشد در شهر یک شوالیه را تحقیق کرده و قهرمان کنید. (شوالیه نسازید) ولی اگر میخواهید سزار باشد در شهر 15 گندمی ساختمان های مربوطه را بسازید و قهرمان خود را تربیت کنید... 
24. عمارت قهرمان را 10 کنید... با لژیون هایی که دارید (200) به سرزمین متروکه ( 50% حتما ) حمله کنید ( همراه قهرمان ) و نیرو های آن را کامل بکشید.
25. قهرمان را به شهر 15 گندمی که عمارت قهرمان را 10 کردید بفرستید و 50% سرزمین متروکه را تسخیر کنید.
26. تولید شما 5500 میشود .. یعنی ساعتی 1833 تولید هر منبع شما میباشد ( غیر از شهر 1 )
البته شما یک غارت کننده ی خیلی قوی هستید ... 
5500×24(ساعت)×7(روز هفته) = 924000 تولید یک هفته تراوین
27. بازار را تا سطح 15 ارتقا دهید در شهر 15 گندمی... به شهر یک منابع ارسال کنید و تمامی منابع را 10 کنید و کارخانه ها را 5 کنید...
28. بازار را در شهر یک ارتقا دهید و به 15 گندمی منابع ارسال کنید و تمام منابع را 10 کنید.
10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10 نانوایی سطح 5
تولید شما 7500 در ساعت .. یعنی 2500 در ساعت از هر منبع تولید میکنید.(غیر از تولیدات شهر1)
29. شهر 3 را میگیرید.. (من باشم 15 گندمی میگیرم باز هم) .. سریع منابع آن را ارتقا میدهید با تولید زیادی که دارید.
30. شهر یک , شهر شوالیه کنید و قبل از شهر 4 , شوالیه را به 500 برسانید و 60×60 را غارت کنید.
31. شما الان نفر اول غارت به حساب میاید... 7500 تولید 15 گندمی شما + غارت روزانه لژیون و شوالیه ها ( دقت کنید بعد از حمله به سرزمین متروکه دیگر لژیون نسازید)
32. تالار را در تمامی شهر هایتان به سطح 10 برسانید. و جشن بزرگ بگیرید.
منابع غارت را به ساخت شوالیه بدهید و منابع تولید تمام شهرها را به جشن بزرگ تعلق بدید.
منابع جشن بزرگ 120.000 منبع میباشد :
7500 تولید گندم 15 گندمی + 1250 چوب / 1250 خشت / 1250 آهن ( شهر 3 را + غارت را حساب نمیکنم ) = تقریبا 12.000 تولید منابع شما میباشد... 
پس هر 10 ساعت یک جشن بزرگ... هر جشن 48 ساعت ( با تالار سطح 10) زمان میبرد.
پس شما 18 ساعت تولید منابع اضافه میاورید ... منابع را به شهر 3 و ارتقا ساختمان و ساخت نیرو و فروش در بازار و ... در تمامی شهر هایتان بکنید.

33. منابع شهر ها را به سطح 10 برسانید .. بازار ها را به 15 و شهر را تمام شده بدانید... و بقیه ی منابع را صرف ارتقا منابع 15 گندمی بکنید..
34. شما نفر اول سرور 
 تراوین خواهید شد. نفر اول غارتگر هم به حساب میاید.
در آخر بگم شما باید شهر یک و سوم و چهارم را شهر شوالیه کنید و در هر کدام 1000 شوالیه داشته باشید. ولی 15 گندمی شهر منبع شما باید باقی بماند..
طبقه بندی: آموزش تراوین
پست های اخیر
آمار
تعداد کل مطالب ارسالی
تعداد کل نویسندگان
تاریخ آخرین بروزرسانی
تعداد بازدید امروز از وبلاگ
تعداد بازدید دیروز از وبلاگ
تعداد بازدید ماه قبل
تعداد بازدید کل از وبلاگ
تاریخ آخرین بازید از وبلاگ
نویسندگان